Tjänster

Professionell search och rekrytering av kvalificerade chefer och specialister

Kompetensområden: Produktionsledning • Produktionsutveckling • Fabriksunderhåll • R&D • Supply Chain och inköp • Kvalitet • Projektledning • Projektutveckling (fastighet) • Produktledning • Teknisk försäljning

Tjänster: Search • Annonserad rekrytering • Urval • Djupintervjuer • Tester • Enklare bakgrundskontroller • Referenstagning • Rekryteringsstöd • Second opinion

Branscher: Tillverkande industri • Medicinteknik • Läkemedel • Automotive • Bygg- och fastighet • Energi • Kemi och process• Livsmedel • Cleantech • El- och automation

Kunder, några exempel: Bona • Tetra Pak • SWEP • Orkla • Haldex • BorgWarner • TePe • KROHNE INOR • Serneke • LKF • LK Systems • BrainLit • Polypeptide • QPharma • Probi • Rockwell • Oatly • Castellum • Kockumation • Kraftringen • Elektrokoppar • Bonesupport • Kemira • Primozone

TOBLOR arbetar enligt följande process för en hållbar rekrytering

Behovsanalys

Kravprofil och genomgång av uppdragsgivarens verksamhet och behov. Förståelse för uppdragsgivarens verksamhet är a och o för en lyckad rekrytering.

Sök

Sök av kandidater via sociala medier, Linkedin, i personliga nätverk och genom tidigare rekryteringsuppdrag. Ett öra mot marknaden och kvalificerat detektivarbete.

Kvalificering & Intervju

Utifrån en kompetensbaserade intervjumetodik skapar det personliga mötet en helhetsbild av kandidaternas erfarenheter, egenskaper och kompetenser, med hänsyn till kravprofilen.

Kandidatpresentation

Utifrån kravprofilen ges förslag på bäst lämpade kandidater. Inför intervjuer hos kunden ges en presentation med CV och en summering av djupintervjun för respektive kandidat.

Validering

Validering av slutkandidaterna sker med hjälp av tester och referenstagning, utifrån kundens behov.

Kvalitetsuppföljning

Nöjd-kund-uppföljning sker med både kandidat och rekryterande chef. Detta äger rum när rekryteringsuppdraget är avslutat och rekryterad kandidat arbetat hos kunden i 2-3 månader.

Några referenser

Är du intresserad av nya jobbmöjligheter?

Connecta (registrera ditt CV) eller sök ett av TOBLORs lediga jobb. Du slussas nu till vår karriärsida.